Spolek přátel
Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově

Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově

Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově (CMG) je církevní osmileté gymnázium a mateřská škola pro děti všech rodičů, kterým záleží na kvalitním vzdělání a křesťanské výchově jejich dětí. CMG nabízí kvalitní jazykovou výuku s podporou zahraničních lektorů (dva živé jazyky od primy, další na vyšším stupni gymnázia), možnost individuálního zaměření studia formou výběru z široké škály volitelných a nepovinných předmětů, špičkové vybavení učebny PC včetně výuky práce na Internetu, studijně poznávací zahraniční zájezdy a výměnné pobyty v zahraničí, laskavý přístup netolerující hrubost a násilí, vedení k cílevědomosti a pracovitosti, náročnost a pracovní atmosféru založenou na přátelství a vzájemné úctě.

Jako první škola v České republice začalo Cyrilometodějské gymnázium vyučovat zcela nový předmět s názvem Strategie osobnostního rozvoje. V tomto předmětu jde nejen o rozvoj znalostí a vědomostí, ale především o celkový osobnostní rozvoj žáka, což by mu má pomoci na cestě k osobní zralosti.

V souladu s tím je také kladen důraz na výuku předmětu Etická výchova, jehož cílem je, aby studenti vyrůstali v prosociální osobnosti, v pozitivně laděné, zdravě sebevědomé a charakterní lidi, kteří jsou schopni kvalitních vztahů s druhými.

Poznávací zájezd studentů CMG do Paříže Cyrilometodějské gymnázium, základní škola
a mateřská škola v Prostějově
Komenského 17, Prostějov
582 302 541
www.cmgpv.cz
www.facebook.com/cmgpv