Spolek přátel
Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově

Školní rok

Hlavní úkoly pro aktuální školní rok

Oblast ekonomická:

  1. Jako zřizovatel Informačního centra pro mládež zajistit a podporovat jeho činnost v oblasti ekonomické a personální.
  2. Zpracováním a podáním vhodných projektů z dotačních titulů MŠMT, Olomouckého kraje, Statutárního města Prostějov a dalších nadačních fondů zajišťovat finanční prostředky pro realizaci aktivit Spolku.
  3. V oblasti spolupráce se školou podporovat studenty ze sociálně slabších rodin poskytováním příspěvků ze studentského fondu na akce pořádané školou (kurzy, zájezdy, duchovní obnovy) tak, aby se těchto akcí mohli zúčastnit všichni studenti.
  4. Organizačně zaštítit výměnné pobyty studentů v zahraničí – Holandsko, Reprezentační ples, soutěž Dobrodružství s počítačem.
  5. Spolupracovat s vedením školy a školskou radou při vytváření a naplňování koncepce školy i při řešení dílčích problémů školy. Podporovat společenství rodičů, studentů a zaměstnanců školy – Adventní zastavení, Reprezentační ples CMG, Zahradní slavnost.
  6. Podporovat mimoškolní volnočasové aktivity rozvíjené v ICM, SVČ při CMG a Školním klubu Oáza.
  7. Pomáhat škole při prezentaci na veřejnosti, chránit její dobré jméno.

Termíny schůzek

1. zasedání – 1. 10. 2019

2. zasedání – 19. 11. 2019

3. zasedání – 7. 1. 2020

4. zasedání – 24. 3. 2020

5. zasedání – 26. 5. 2020