Spolek přátel
Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově

Spolek přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově (SP CMG) je nezisková organizace, jejímž hlavním cílem je podpora materiálního, kulturního a společenského zázemí Cyrilometodějského gymnázia, a zároveň nabídka široké škály příležitostí k aktivnímu využití volného času mladých lidí i široké veřejnosti na Prostějovsku. Spolek sídlí v prostorách Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově.

Pravidelnými akcemi, na které Spolek přispívá, jsou duchovní obnovy, exkurze a lyžařské výcviky studentů CMG, z kulturně společenských událostí jsou to pak především Reprezentační ples a Zahradní slavnost. Jedenkrát za dva roky pořádá spolek zahraniční poznávací zájezd pro studenty CMG i ostatní zájemce do významných míst Evropy.

Spolek je zřizovatelem Informačního centra pro mládež Prostějov, které je otevřené jak studentům školy, tak v odpoledních hodinách i veřejnosti, a na aktivitách spolupracuje se Školním klubem Oáza (oaza.cmgpv.cz). Nabízí informační a poradenské služby z mnoha oblastí (stáže v zahraničí, stipendia, zajímavé události v okolí, …), semináře pro školy i veřejnost (o dobrovolnictví, Evropské unii, cestovatelské besedy, …) i volnočasové aktivity (taneční odpoledne, kreativní dílny, …). Také se snaží vytvářet multikulturní prostředí pro mladé lidi na Prostějovsku, a to díky projektům Evropské dobrovolné služby a mezinárodním školením a výměnám mládeže.

Zasedání rady spolku Lyžařský kurz Prostory ICM