Spolek přátel
Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově

Seznam členů (školní rok 2019/20)

 • Mgr. Alena Hálková

6. A

 • Terezie Brodová
 • Anna Verbická

7 .A

 • Ing. Ph.D. Michaela Hrubanová
 • Zdeňka Nováková

8. A

 • Ing. Hynek František
 • Zdeňka Dostálová
 • Mgr. Lucie Kalábová

9 .A

 • RNDr. František Pluháček
 • Mgr. Jana Frelichová

Prima

 • Ing. Ježková Jitka

Sekunda

 • MUDr. Helena Lošťáková
 • Ing. Miroslav Novotný

Tercie

 • Jana Doláková
 • Jarmila Kalvodová
 • Zuzana Urbanová

Kvarta

 • Ing. Leona Klevetová
 • Jitka Taberyova

Kvinta

 • Mgr. František Švec
 • Milada Táborská

Sexta

 • Ing. Petr Zbožínek
 • Ing. Alice Janíková

Septima

 • Jaroslava Šmídová
 • Ing. Luděk Smýkal
 • Pavel Šmidra

Oktáva

 • Pavel Neckař
 • Mgr. Iveta Frýbortová

Zástupce zřizovatele

 • P. Mgr. Banďouch Ladislav SDB ()

Zástupci školy

 • Mgr. Martina Šubčíková ()
 • Mgr. Pavel Polcr ()
 • Ing. Marie Cagalová ()

Další členové

 • PaedDr. Karel Kotyza
 • Mgr. Jitka Hubáčková
 • Hana Reiterová
 • Daniela Tobolová
 • Ing. Kopečný Václav