Spolek přátel
Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově

Informační centrum pro mládež Prostějov

Informační centrum pro mládež (ICM) je místo, kde mladí lidé získávají jednoduše a bezplatně informace z oblastí, které je zajímají. Jedná se především o oblasti jako vzdělávání (v zahraničí, letní školy, stipendia, …), práce (stáže, dobrovolnictví, …), cestování a volný čas (zajímavé události, odpolední volnočasové aktivity, …) nebo mládež a EU. Za tímto účelem ICM spravuje své webové stránky www.icmprostejov.cz. Návštěvníkům dále nabízí poradenství a řadu navazujících služeb a aktivit, určených nejen pro mládež, ale také pro pracovníky s mládeží a širokou veřejnost.

Kreativní dílna Příležitostně pořádá různé soutěže (např. Dobrodružství s počítačem), workshopy a kreativní dílny, připravuje a vydává zajímavé informační materiály (např. brožuru „Chci být dobrovolníkem v Olomouckém kraji“ nebo přehled exkurzí pro školy).

ICM Prostějov se také zapojuje do řady kampaní jako třeba „Právo na informace právě teď!“ a „Youth week“, spolupracuje s řadou škol v regionu, volnočasovými středisky (Školní klub Oáza, Multikulturní centrum Mozaika, …), s Evropskou informační sítí pro mládež EURODESK, regionální pobočkou EUROPE DIRECT Olomouc, i s Národním informačním centrem pro mládež a Asociací pro podporu rozvoje ICM v ČR a mnohými dalšími.

Seminář Infoabsolvent.cz pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ V rámci spolupráce s CMG a MŠ v Prostějově i s dalšími školami v Prostějově a v okolí pořádá také semináře a prezentace realizované na těchto školách. Jsou to především semináře Infoabsolvent.cz pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a semináře na téma mobility mladých lidí v rámci EU a dobrovolnictví pro střední školy.

Nedílnou součástí jsou i jeho mezinárodní aktivity. ICM zajišťuje aktivity zahraničních účastníků Evropské dobrovolné služby, jako jsou mezinárodní podvečery, kreativní dílny nebo konverzace v cizích jazycích. Zájemci z České republiky se na ICM mohou rovněž obrátit, pokud by rádi vyjeli do zahraničí jako dobrovolníci EVS. Mimo tyto dlouhodobější zahraniční projekty se ICM zapojuje i do krátkodobých tematických mezinárodních výměn mládeže nebo vzdělávacích akcí.

Francouzská konverzace Německý podvečer Mezinárodní projekt Multicultural Filmmaking

Důležitou součástí činnosti ICM Prostějov je také prezentace ICM a SP CMG, jeho aktivit i celého informačního systému pro mládež v ČR na tradičních akcích pro mládež a širokou veřejnost, jako je třeba multikulturní festival STARTfest v Želči, na Setkání všech generací v Prostějově či Burza volného času, JobFair Kontakt Olomouc, Scholaris v Prostějově a Olomouci atp.

Prezentace na Burze volného času Informační centrum pro mládež Prostějov
Komenského 17, Prostějov
582 302 553
www.icmprostejov.cz
www.facebook.com/icmprostejov
www.twitter.com/icmprostejov