Spolek přátel
Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově

Kontakt

Adresa: Komenského 17
796 01 Prostějov
Telefon: 582 302 541
Fax: 582 302 550
Email:
Právní forma: zapsaný spolek
Statutární zástupci: – předseda: Ing. František Hynek
– jednatelka: Mgr. Martina Šubčíková
IČO: 44159862
Bankovní účet: 153234123/0300