Spolek přátel
Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově

Seznam členů (školní rok 2017/18)

 • Mgr. Alena Hálková ()

6.A

 • Ing. Hynek František ()
 • Zdeňka Dostálová ()
 • Mgr. Lucie Kalábová ()

7.A

 • RNDr. František Pluháček ()
 • Mgr. Jana Frelichová ()

8.A

 • Mgr. Ludmila Zábojová ()
 • Mgr. Magdalena Latýnová ()

Prima

 • Jana Doláková ()
 • Jarmila Kalvodová ()
 • Zuzana Urbanová ()

Sekunda

 • Ing. Leona Klevetová ()
 • Mgr. Lenka Frelichová ()

Tercie

 • Mgr. František Švec ()
 • Milada Táborská ()

Kvarta

 • Ing. Petr Zbožínek ()
 • Ing. Alice Janíková ()

Kvinta

 • Jaroslava Šmídová ()
 • Ing. Luděk Smýkal ()
 • Pavel Šmidra ()

Sexta

 • Pavel Neckař ()
 • Mgr. Iveta Frýbortová ()

Septima

 • Kateřina Adámková ()
 • MUDr. Barbora Baťková ()

Oktáva

 • Mgr. Jiří Marek ()
 • Andrea Nejezchlebová ()

Zástupce zřizovatele

 • P. Mgr. Petr Matula SDB ()

Zástupci školy

 • Mgr. Martina Šubčíková ()
 • Mgr. Pavel Polcr ()
 • Ing. Marie Cagalová ()

Další členové

 • PaedDr. Karel Kotyza ()
 • Mgr. Jitka Hubáčková ()
 • Hana Reiterová ()
 • Daniela Tobolová ()
 • Ing. Kopečný Václav ()