Spolek přátel
Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově

Seznam členů (školní rok 2017/18)

 • Mgr. Alena Hálková

6.A

 • Ing. Hynek František
 • Zdeňka Dostálová
 • Mgr. Lucie Kalábová

7.A

 • RNDr. František Pluháček
 • Mgr. Jana Frelichová

8.A

 • Mgr. Ludmila Zábojová
 • Mgr. Magdalena Latýnová

Prima

 • Jana Doláková
 • Jarmila Kalvodová
 • Zuzana Urbanová

Sekunda

 • Ing. Leona Klevetová
 • Mgr. Lenka Frelichová

Tercie

 • Mgr. František Švec
 • Milada Táborská

Kvarta

 • Ing. Petr Zbožínek
 • Ing. Alice Janíková

Kvinta

 • Jaroslava Šmídová
 • Ing. Luděk Smýkal
 • Pavel Šmidra

Sexta

 • Pavel Neckař
 • Mgr. Iveta Frýbortová

Septima

 • Kateřina Adámková
 • MUDr. Barbora Baťková

Oktáva

 • Mgr. Jiří Marek
 • Andrea Nejezchlebová

Zástupce zřizovatele

 • P. Mgr. Petr Matula SDB ()

Zástupci školy

 • Mgr. Martina Šubčíková ()
 • Mgr. Pavel Polcr ()
 • Ing. Marie Cagalová ()

Další členové

 • PaedDr. Karel Kotyza
 • Mgr. Jitka Hubáčková
 • Hana Reiterová
 • Daniela Tobolová
 • Ing. Kopečný Václav