Spolek přátel
Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově

Seznam členů (školní rok 2016/17)

 • RNDr. Oto Přibyl ()

6.A

 • RNDr. František Pluháček ()
 • Mgr. Jana Frelichová ()

7.A

 • Mgr. Ludmila Zábojová ()
 • Mgr. Magdalena Latýnová ()

Prima

 • Ing. Leona Klevetová ()
 • Mgr. Lenka Frelichová ()

Sekunda

 • Mgr. František Švec ()
 • Milada Táborská ()

Tercie

 • Ing. Petr Zbožínek ()
 • Ing. Alice Janíková ()

Kvarta

 • Jaroslava Šmídová ()
 • Ing. Luděk Smýkal ()
 • Pavel Šmidra ()

Kvinta

 • Pavel Neckař ()
 • Mgr. Iveta Frýbortová ()

Sexta

 • Kateřina Adámková ()
 • MUDr. Barbora Baťková ()

Septima

 • Mgr. Jiří Marek ()
 • MVDr. Tomáš Obr ()
 • Andrea Nejezchlebová ()

Oktáva

 • Ing. František Hynek ()

Zástupce zřizovatele

 • P. Mgr. Petr Matula SDB ()

Zástupci školy

 • Mgr. Martina Šubčíková ()
 • Mgr. Pavel Polcr ()
 • Ing. Marie Cagalová ()

Další členové

 • PaedDr. Karel Kotyza ()
 • Mgr. Jitka Hubáčková ()
 • Hana Reiterová ()
 • Daniela Tobolová ()
 • Ing. Kopečný Václav